Skip to content

Foto klub Metan

Foto klub Metan

         Foto-video klub Kutina u svom sadašnjem obliku nastao je na temeljima Foto-kino kluba Metan koji je krajem pedesetih godina prošlog stoljeća promijenio ime u Fotoklub Metan i uključio se u Klub SAM.

        Dakle, kroz svoju dugu i bogatu povijest neprekinutog kontinuiteta, Klub se razvijao sukladno tehničkom napretku od fotografije, kina, pa sve do današnjih dana kada Klub u svom radu upražnjava najmoderniju videotehniku i tehnologiju.

       Budući da je Kino-klub Metan svoju aktivnost nastavio u okvirima tehničke kulture Kutina, konkretno u Klubu SAM i to kao njegova zasebna sekcija. Uz svoj redovni rad na fotografiji, Klub je počeo razvijati i video djelatnost. Tako je u Klubu SAM, sekcija videokluba utemeljila i videoteku sa velikim brojem videokaseta na kojima su se nalazili filmovi raznih sadržaja.

Videoteka je u Kutini tada bila hit koji je ujedno pobudilo i veliki interes kutinskog pučanstva svih uzrasta. Aktivnost foto-kino djelatnosti unutar Kluba SAM vođena je pod ravnanjem Ivana Pavlovića Ripa, o kome je ranije bilo dosta govora u dijelu monografije koji se odnosi na Foto-kino klub Metan. Slobodno se može reći da je Ivan Pavlović Rip bio doajen ove vrste djelatnosti u Kutini.