Skip to content

Kutinski CB-jaši

Kutinski CB-jaši

Na tragu stvaranja i razvoja tehničke kulture u Kutini veoma rano, još 1972. godine započele su CB-aške aktivnosti. No, prije nego se upustimo u obrazlaganje stvaranja, rada i razvoja CB Sekcije, potrebno je reći nekoliko bitnih značajki ove radioveze. To podrazumijeva opću elaboraciju temeljnih pitanja kao što su:

                            Pojam CB-a;

                            Svrhovitost uporabe;

                            Korist od ovakve vrste komunikacije;

                            Počeci uporabe u svijetu i u Hrvatskoj.

Pojmovno CB-citizen band, znači građanski opseg koji se smatra jednim od najboljih sredstava usmene komunikacije putem radiovalova. Ovakva veza među ljudima predstavlja simboliku kojima čovjek izražava značaj o slobodi pojedinca.

U samom nazivu CB-a prepoznaje se i namjera koja je usmjerena na kontakt s drugim, koji isključuje uporabu pisma i telefona. Sustav je namijenjen za korištenje cjelokupnom građanstvu u državama u kojima je CB legaliziran i u kojima je oslobođen restrikcija koje se nameću za korištenje radija.

Svrhovitost ove vrste komunikacije među ljudima ogleda se u nizu čimbenika počevši od prijateljskog, radnog do humanitarnog karaktera. To drugim riječima znači da se putem CB veze stvaraju poznanstva i prijateljstva među ljudima, ostvaruju se i poslovni kontakti u smislu proizvodnog, komercijalnog i prometnog značaja.

Osim navedenog, tu su i mnoge praktične mogućnosti ostvarivanja veza u zdravstvu, vatrogastvu, službi spašavanja, intervenciji prilikom elementarnih nepogoda, kao i ostalih humanitarnih veza i radnji.

Ovdje svakako treba spomenuti i lakoću rukovanja CB uređajima, kao i njihovu besplatnost u komunikacijama. Radiosaobraćaj na CB bandu, to jest u građanskom opsegu započinje u Americi negdje od kraja 60-tih godina prošlog stoljeća, a nakon donošenja prvog Pravilnika o korištenju građanskog opsega u Hrvatskoj, 1973. god., praktično i kod nas su se počeli pojavljivati korisnici CB postaja.

Nakon tih prvih početaka korištenja CB-a, među korisnicima se javila želja za udruživanje na jednu višu razinu. To je najprije bilo udruživanje u CB sekcije, preko kojih je bilo moguće organizirati i polaganje ispita za radioamatere, kao i njihovo proširenje djelovanja.

Grupa kutinskih CB-aša utemeljuje sekciju pod nazivom »Humka« (asocijacija na naziv vrha Moslavačke gore), koja početkom 1980. god. pristupa u Klub SAM.

Nakon osnivanja CB sekcije, dobivena su i prva financijska sredstva za nabavku opreme, koja se koristila kako za obuku, tako i za natjecanja.

Sjedište CB sekcije bilo je u prostorijama Kluba Sam u Crkvenoj ulici br. 15. Tu se mogla koristiti i raspoloživa infrastruktura, telefon, papir, pisaći stroj i drugo. Tu su se radili planovi rada, vježbi i priprema za klupska natjecanja. Već iduće 1981. godine, angažiranjem većeg broja članova CB sekcije, radi se i postavlja veliki toranj na Humci s novom antenom, radi uspostavljanja komunikacijskih veza.

Sekciju su vodili Zdenko Bogadi CB Edisona, Ivan Mikulić CB Pipin i Zdravko Bervida CB Obad, koji je sekciju vodio do njenog raspuštanja.