Skip to content

Povijest ZTK

Zajednica tehničke kulture Kutina, ne samo da okuplja i koordinira rad u klubovima iz tehničke kulture na području grada Kutina, već je i vrlo važan čimbenik za promociju i širenje općenito kulture življenja, a prvenstveno u tehničkoj kulturi s kojom se svakodnevno susrećemo u životu, sve nam je potrebnija i u civiliziranom i boljem standardu življenja.

Da bi sagledali opravdanost organiziranog rada i osnivanja klubova iz tehničke kulture i njihovih nadgradnji, moramo se prisjetiti prošlih vremena našeg kraja, okolice i šire. Današnja, već starija, generacija dobila je u naslijeđe uglavnom zaostalu poljoprivrednu zemlju, naravno da su u to vrijeme izuzetak bili veći gradovi koji su razvijali nešto industrije, no nikako nije slijedio razvoj industrije i tehnike kao u ostalim zemljama, posebno zapadnim i bogatim zemljama. No ipak nam je svjetlost dolazila od ljudi (naroda) – pojedinaca koji su obećavali da se može puno učiniti, samo trebaju uvjeti i podrška okoline.

Iz naših sredina pojavljivali su se znani i neznani znanstvenici, izumitelji, inovatori… Ponosni smo na imena Ruđer Bošković, Faust Vrančić, Nikola Tesla, Slavoljub Penkala i niz drugih. Naš kraj, a posebno Kutina, zahvaljujući prirodnom bogatstvu nafte i zemnog plina, počela se još prije Drugog svjetskog rata razvijati kao industrijski kraj. Ciglana, krečana, čađara, glinara – poduzeća Metan, IMP, Petrokemija, Selk, a uz to i obrt i trgovina. Kutina dobiva konture industrijskog grada, povećava se i mijenja struktura stanovništva, stanovništvo mijenja navike pa se pored osnovnih poslova u industriji, obrtu, poljoprivredi i drugim obvezama potrebnim za normalni život, nađe i slobodnog vremena za odmor i zabavu, a upravo to vrijeme su mnogi koristili u stjecanju tehničkih znanja koje nisu savladali tijekom školovanja pa su ista stjecali, usavršavali i prenosili na druge. Sve više i više, u Kutini su se pojavljivali pojedinci koji su svoje slobodno vrijeme provodili zaokupljeni oko nekih za mnoge neuobičajenih radnji iz tehnike. Automobili, motocikli, plovila, radio detektori i prijemnici, fotoaparati, padobrani, letjelice, modeli, makete itd., sve je to počelo zanimati veći broj građana svih starosnih dobi, obrazovanja i spola.

Zajednica tehničke kulture u Kutini (nekad Narodna tehnika) objedinjuje rad udruga tehničke kulture koje djeluju na području grada Kutine. Ovakva organizacija utemeljena je još 1971. godine. Ovakva društvena institucija bila je neophodna jer je na našem području već tada vrlo aktivno djelovalo više klubova, društava i drugih vidova društvenog okupljanja u aktivnostima iz tehničke kulture. S druge strane, nagli industrijski razvoj našeg kraja, stvorio je pogodno tlo za još jačim djelovanjem na polju podizanja tehničke kulture žitelja, posebno mladih. U to vrijeme djelovalo je AMD INA – Naftaplin (1950.g.), Radio klub “Kutina” (1952.g.) i Foto – kino klub “Metan” (1959.g.). Ubrzo nakon utemeljenja Zajednice, tj. Narodne tehnike, počeo je djelovati Klub SAM (1973.g.) sa svojim sekcijama (modelari, maketari, jedriličari na vodi, CB-aši, elektroničari, astronomi, informatičari, izrada muzičkih instrumenata…), AMD INA – Petrokemija, DIATU i drugi. Zadaci tadašnje Narodne tehnike bili su usmjereni uglavnom na suradnju i pomoć u edukaciji i poticanju izvannastavnih aktivnosti tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama. Naglo su porasle aktivnosti Klubova mladih tehničara (KMT) i Pokret znanosti mladima (PZM). Uspjesi su bili vidljivi pa su se našla i materijalna sredstva potrebna za daljnji rad. Donošenjem Zakona o tehničkoj kulturi i dobivanjem namjenskih sredstava od igara na sreću bilo je omogućeno djelovanje Narodne tehnike. To je bio početak.

Danas Zajednica tehničke kulture Kutina, surađujući s ZTK Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske zajednice tehničke kulture, objedinjuje rad Radiokluba “Kutina”, Kluba SAM, Informatičkog kluba BIT, Astronomskog društva Ivan Štefek, Foto video kluba Kutina, Aerokluba OSA, Wire Repušnica, MCK Kutina i Autokluba Moslavina. Udruge koje djeluju pri ZTK Kutina su samostalne i registrirane sa statusom pravnog lica, s vlastitim statutima, planovima rada i financiranja. Zadatak udruga je okupljanje mladih i ljudi zainteresiranih za obrazovanje i djelovanje pri udrugama i društvima. U svojem programu rada ZTK Kutina ima i dalje zadatak da djeluje, pomaže i stimulira rad Klubova mladih tehničara pri osnovnim i srednjim školama, kao i pomoć u organizaciji i provedbi Pokreta znanost mladima. Zahvaljujući postignutim uspjesima te zanimljivim programima djelovanja, udruge okupljaju djecu, mlade, studente i ljude raznih profesija i starosne dobi. Kroz takav rad, u tehničkom smislu specijaliziranih udruga, ne samo da se širi tehnička kultura, nego se i razvijaju visoke moralne vrijednosti, posebno kod mladih. Vrlo smo ponosni na naše klubove i društva koji su u vrijeme Domovinskog rata stali na stranu obrane domovine te svojim ponašanjem i znanjima, stečenim u našoj aktivnosti, bili primjer u Domovinskom ratu.

Zajednica tehničke kulture u Kutini će i ubuduće nastaviti, u okviru stvorenih mogućnosti, podržavati rad udruga i aktivnosti za razvoj tehničke kulture.Uspješan rad Zajednice okrunjen je prošlogodišnjim izlaskom iz tiska monografije “Povijest tehničke kulture u Kutini i njen doprinos u razvoju ukupne tehničke kulture u Hrvatskoj” za što je Zajednica nagrađena Godišnjom državnom nagradom Faust Vrančić.

U Kutini, 15.svibnja 2015.godine.