Skip to content

3D dizajn i 3D print

Novi članovi modelarskog centra prošli su osnovnu edukaciju 3d dizajna i rada s 3d printerom te sada slijedi printanje različitih dizajniranih predmeta. Također smo 3D skupini OŠ Vladimira Vidrića dali na posudbu 3d printer zbog kvara školskog printera.