Skip to content

Fotofizika

Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Kutina

Foto video klub Kutina

Nauk izričaja fotografije u sebi sadrži prirodne i tehničke znanosti… Sve povezano elementima umjetnosti…u doba digitalnih alata i razna znanja i vještine i u tom okružju…Ove tri točke u nastavku svake od rečenica žele poručiti koliko korist dobije osoba, posebno dijete koje krene „učiti fotografiju“.

A u takvu su avanturu i ovoga petka krenuli učenici 5.b. razreda OŠ Josipa Kozarca. No, prvo su ponovili pojmove iz fotografskog izričja- na hrvatskom jeziku i pripremljene u prijevodu na engleski jezik koje ih je naučila njihova nastavnica Sanja Martić.

Za potrebe učenja kreiranja fotograma, jedan kutak Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani postao je improviziran fotografski laboratorij. „Teta Marita“ i „teta Marijana“ prionile su prilagodbi  prostora, a vrijedna ekipa učenika osmišljavala je i izrađivala oblike koji će biti jedno od radnih sredstava za nastanak fotograma.

Fotogram je fotografska slika izrađena bez fotoaparata postavljanjem predmeta, u mraku ili pod laboratorijskim osvjetljenjem, izravno na površinu materijala osjetljivog na svjetlost-poput fotografskog papira, a zatim izlaganjem svjetlosti. Nakon toga, procesom razvijanja i fiksiranja s fotografskim kemikalijama, dobivamo vidljivu i učvršćenu/fiksiranu sliku koja više nije osjetljiva na utjecaj svjetlosti.
Uobičajeni rezultat je negativna slika u sjeni koja pokazuje varijacije u tonu koje ovise o prozirnosti korištenih objekata.

Uz puno fizike, podosta kemije i likovne kulture- naučili smo izrađivati- fotograme!

M.K.