Skip to content

Robotički kamp STEMoslavina 2023

STMoslavina se održava svake godine na području Moslavine. Vrhunski voditelji i zanimljivi sadržaji dodatna su preporuka za sudjelovanje.objedinjavanje robotičkih znanja i vještina na svim poljima kroz razne edukacijske sadržaje iz robotike i automatike. Ovaj robotički kamp koncipiran je tako da djeca sudjeluju u kombiniranim aktivnostima koje čine predavanja i praktični rad uz mentorstvo voditelja te objedine naučeno kroz razne mini-projekte koji su tema kampa.

Planirani kapacitet ove kampanje je 20 polaznika.

Link na prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6_Ue7pbCYuveRbka1fG-PCIYhWcIGBdWu_oFxCXzLx-xcVg/viewform