Skip to content

RUKE KOJE RADE – HGSS Ispostava Kutina, Stanica Novska

Boris Lončarević i Saša Sambolek, HGSS Stanica Novska / Ispostava Kutina  Foto: Vili Munko

Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrotvorna, stručna i humanitarna organizacija. Osnovana je 1950. godine, i od tada pomažu izgubljenim i ozlijeđenim planinarima, mornarima, turistima i građanima.

Članovi HGSS-a dijele se na 3 skupine:

SPAŠAVATELJI – Spašavatelji su pripravnici za gorskog spašavatelja te kao takvi pripadaju redovnom članstvu. Spašavateljem se postaje nakon završetka tečaja prve pomoći te jednog od osnovnih tečajeva za osposobljavanje za gorskog spašavatelja (tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima ili tečaj speleospašavanja) i položenog ispita za spašavatelja.

GORSKI SPAŠAVATELJI – Gorskim spašavateljem postaje spašavatelj ako ima spašavateljski staž, koji nije kraći od dvije godine, završene tečajeve osposobljavanja za gorskog spašavatelja (tečaj prve pomoći, tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima i tečaj speleo-spašavanja) i položi ispit za gorskog spašavatelja.

SPAŠAVATELJI I GORSKI SPAŠAVATELJI SPECIJALNOSTI – Spašavatelji specijalnosti i gorski spašavatelji specijalnosti su članovi koji su završili i položili tečaj specijalnosti spašavanja. Njihovo školovanje i rad se definiraju posebnim pravilnikom unutar HGSS-a

U Sisačko -moslavačkoj županiji osnovana je Stanica Novska sa ispostavama u Sisku i Kutini koje  primarno djeluju na našem području. 

Izvor: hgss.hr

Nesretnim događajem 19.7.2023. g. zbog snažnoga vjetra krov čardaka ZTK Kutina –  Foto video kluba Kutina i Aero kluba Osa je oštećen.  Krov su sanirali članovi ZTK Kutina, no bilo je potrebno stručno popravljanje.

U dogovoru sa HGSS-om Ispostavom Kutina, 3 njihova volontera za početak su došli provjeriti krov čardaka. Nakon što su ustanovili da je krov pohodan za popravljanje odlučili su dati si  truda i popraviti krov.

Boris Munko, voditelj Ispostave Kutina / Stanica Novska HGSS
Nakon pregleda terena, organizacija akcije
Foto: Marijana Kapetanović

Dana 29.10.2023. g. članovi HGSS-a Ispostave  Kutina, došli su s opremljenim vozilom do Crkvene ulice 46. Popravljanje krova teklo je dobro i za oko 3  sata krov je bio popravljen.

Za nagradu 3 vrijedna HGSS-ovca dobila su domaće buhtle, sok i nekoliko fotografskih savjeta😊

Saša Sambolek i Boris Lončarević
Foto: Vili Munko

Boris Munko – svaka prilika je prilika za poduku mladih
Foto: Marijana Kapetanović

Za kraj, velike zahvale HGSS-u Ispostava Kutina na dobro odrađenom poslu i podsjetnik da su članovi HGSS-a uvijek spremni pomoći.

Uz njih su, na određeni način, važni i članovi njihovih obitelji što ukupno čini značajnu mrežu iznimno vrijednih volontera. O djelima članova HGSS -a i nama najbližima, Ispostavi Kutina, mogli bi se napisati romani.. Zahvale za njihovo djelovanje su bezgranične… A, oni..Skromni i vrijedni čineći za druge nesebična djela istinske ljudske vrijednosti… imaju doista zlatne ruke koje rade..

U sjeni oraha u dvorištu Crkvene ulice 46: Vili Munko, zatim 3 Borisa – Vidiček, Munko i Lončarević, Saša Sambolek. Mlade snage ZTK Kutina i snage HGSS stanice Novska – ispostava Kutina
Foto: Marijana Kapetanović

Tekst: Boris Vidiček, 8.b.,OŠ Vladimira Vidrića Kutina i član ZTK Kutina

Foto: Vili Munko, 8.b., OŠ Vladimira Vidrića Kutina i član ZTK Kutina, Marijana Kapetanović, FVK Kutina

Mladim članovima FVK Kutina/ ZTK Kutina ovo je bila prilika za reportažni rad: dokumentarno fotografiranje i pisanje reportažnog teksta.

Foto: Marijana Kapetanović