Skip to content

Zajednica tehničke kulture Kutine u Noći muzeja 2024. g.

Homagge modrotlaču – plavi put tehničke kulture; ZTK Kutina

Već samo uvođenje riječi koja ne odgovara našim prostorima, ali ju ( gotovo ) svi razumijemo – homagge/“omaž“ govori o tome da smo kroz razne načine  imali priliku riječ čuti, usvojiti je… Znači, pratili smo svjetska zbivanja i počeli koristiti, posebno u svrhu kulture, umjetnosti – riječ „omaž“ u smislu ukazivanja časti prema nekome ili nečemu, rekreirajući stil i izričaj čovjeka, djela.

Tako, ustvari, čovječanstvo i funkcionira…Uvodimo novo i ako to novo zaživi kroz izričaj; riječi, djela, postaje naše. Odlazimo u nove krajeve, seobom naroda, samostalno i nova okolina postaje naša, a mi njezini..

Možemo li u muzejski rad uvesti novu publiku, onu koja se ne zove muzejskom publikom, dati joj priliku učenja i kreacije pa da sudionoštvo nove publike zaživi kroz riječi, djela i postane naša…(nova) muzejska publika?

Od svega od čega smo sazdani, u velikoj mjeri smo bića sentimenta i zato homagge na nešto što je vezano za sadržajne dijelove sentimenta našeg bića, pokrene „ono nešto“ u nama..

Modrotlač i Slovaci..Divna prusko plava boja, uzorci koji govore o podrjetlu, o ljepoti, o radu, o kreativnosti, o ljubavi prema svome rodu. O modrotlaču ćemo govoriti i modrotlač u homagge – u plave nijanse i uzoraka izrađivati inovativnom tehnikom; ciljanom upotrebom digitalnih sadržaja i starog fotografskog procesa – cijanotipijom. Tehnička kultura Kutina i njezini bogati sadržaja i ove noći u podršci kulturi, baštini, umjetnosti, nacionalnim manjinama i odgojno obrazovno djelovanju za sve, posebno za djecu i mlade. 

Slovačka etno kuća Lipovljani, prosut će u Noći muzeja 2024. plavi trag svim putovima koji vode do nas…Pa da nam i ubuduće takvim tragovima znate doći svi… i stara i nova publika.

Marijana Kapetanović, ZTK Kutina

Fotografije: Matica slovačka Lipovljani

Izvor video zapisa: