Skip to content

Udruge članice ZTK Kutina

Zajednica tehničke kulture u Kutini objedinjuje rad udruga tehničke kulture koje djeluju na području grada Kutine.

RADIO KLUB “KUTINA”

9A 1 FAB (9A1K)

Adresa: A. Šenoe 2, Kutina
Mobitel: 098 939 5019

E-mail: 9a1fab@hamradio.hr
WEB: www.fab-kutina.hr

OIB: 83085380253, Broj registracije: 03000442, Matični broj: 03380378
Žiro račun: HR7623400091100061311

Predsjednik: Darko Petranović 9A6RZC
Tajnik: Zdenko Bogadi 9A3UJ

KLUB “SAM” KUTINA

Adresa: A. Šenoe 2, Kutina
Mobitel: 098/939-5019

E-mail: kutinasam@gmail.com
WEB: www.sam-kutina.hr

OIB: 62351041962, Broj registracije: 03000431, Matični broj: 03385442
IBAN: HR6223400091100061563

Predsjednik: Irena Tošić
Tajnik: Zdenko Bogadi

INFORMATIČKI KLUB “BIT” KUTINA

Adresa: Crkvena 46, Kutina (Zvjezdarnica)
Mobitel: 098 939 5019

E-mail: bitkutina@gmail.com
WEB: www.bit-kutina.simplesite.com

OIB: 57798522320, Broj registracije: 03000897, Matični broj: 01621068
IBAN: HR8023400091110064946

Predsjednik: Ivica Glibo
Tajnik: Zdenko Bogadi

AEROKLUB “OSA” KUTINA

Adresa: Crkvena 46, Kutina
Mobitel: 091/557-8101

E-mail: ak.osa.kt@gmail.com
WEB: www.osa-kutina.hr

OIB: 20448938930, Broj registracije: 03000432, Matični broj: 01199099
IBAN: HR6924020061100071324

Predsjednik: Darko Ozimec
Tajnik: Ivan Novak

FOTO VIDEO KLUB “KUTINA”

Adresa: Crkvena 46, Kutina
Mobitel: 098/177-6043

E-mail: – ( foto-video-klub-kutina@sk.hinet.hr ?)
WEB: – (www.fvk-kutina.hr ?)

OIB: 38708186858, Broj registracije: 03000696, Matični broj: 01472160
IBAN: HR222340091100199538

Predsjednik:Marijana Kapetanović ( projektsport8@gmail.com )
Tajnik: Stjepan Vidiček

ASTRONOMSKO DRUŠTVO “IVAN ŠTEFEK” KUTINA

Adresa: Crkvena 46, Kutina (Zvjezdarnica)
Telefon/faks: 044/494 793, Mobitel: 091/606-9696

E-mail: adstefek@gmail.com
WEB: www.adis.hr

OIB: 52069521948, Broj registracije: 03000436, Matični broj: 01113585
IBAN: HR0323400091100182032

Predsjednica: Vlatka Vidiček – Dam (091/606-9696)
Tajnik: Zdenko Bogadi (098/939-5019)

MODELARSKI CENTAR KUTINA

Adresa: A. Šenoe 2, Kutina
Mobitel: 099 / 229 8300

E-mail: andjelino@gmail.com
WEB: www.mc-kutina.hr

OIB: 75825955108, Broj registracije: 03001665, Matični broj: 02790106
IBAN: HR3023400091110488669


Predsjednik: Anđelino Engler andjelino@gmail.com 
Tajnik: Eugen Leon Šlibar

Udruge ZTK Kutina

Udruge koje djeluju pri ZTK Kutina su samostalne i registrirane sa statusom pravnog lica, s vlastitim statutima, planovima rada i financiranja. Zadatak udruga je okupljanje mladih i ljudi zainteresiranih za obrazovanje i djelovanje pri udrugama i društvima.