Skip to content

Kutinski Optimisti

Kutinski optimisti

Godine 1985. u Klubu SAM utemeljena je sekcija Optimist koja se bavila organizacijom izrade jedrilica klase Optimist i s jedrenjem. U to vrijeme u Hrvatskoj je pod okriljem Narodne tehnike pokrenuta akcija pod nazivom »Svaka škola-jedan optimist«. U osnovnim školama tadašnje općine Kutina u suradnji sa sekcijom Optimist izrađivale su se jedrilice. Te godine organiziran je prvi kamp Optimista na Banovljanskom jezeru i tako je počela aktivnost jedrenja s optimistima. 

…Sekcija je počela graditi građevinski objekt za svoje potrebe na južnoj strani Banovljanskog jezera uz naselje Krivaj. Izgrađen je betonski temelj za montažnu zgradu i spusni mol.

Nakon što je sekcija prestala je s radom, izgrađene objekte na jezeru i dio jedrilica, Zajednica tehničke kulture Kutina ustupa Odredu izviđača Betlehem Kutina, koji je na toj lokaciji izgradio Centar za aktivnosti na vodi. Danas ovaj centar nastavlja s aktivnostima jedrenja i ostalim sadržajima na vodi pod nazivom Izviđački centar Pakra.

Godine 2005. u Izviđačkom centru Pakra održana je proslava 20 godina jedrenja na kojoj je organiziran susret i regata s prvim jedriličarima.